Dyrektywa unijna leczenie transgraniczne

Dyrektywa ATEX w własnym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Łączy się do wyrobów przeznaczonych do służby w dziedzinach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić rygorystyczne wymagania odnoszące się nie właśnie do bezpieczeństwa lecz też do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W istota przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a dodatkowo połączone z tym całe procedury oceny w głównej mierze związane są od stanu zagrożenia środowiska, w jakim dane wyposażenie będzie pracowało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi wykonywać określony produkt, żeby mógł być przydatny w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jednak o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest niezmiernie duże prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na grupy. Jest ich dwie. W wczesnej części otrzymują się urządzenia, które przypisuje się w podziemiach kopalni również na powierzchniach, które potrafią być zagrożone wybuchem metanu. Druga część sprowadza się do urządzeń, które sięga się w innych miejscach, a jakie potrafią istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla wszystkich urządzeń chodzących w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej powszechne wymagania ważna z łatwością odkryć w granicach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia przyjęte do funkcji w powierzchniach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien stanowić jednoznaczny, widoczny, mocny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub pojedyncze zaopatrzenia w sensie zapewnienia zgodzie z aktualnymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.