Kasa fiskalna elektroniczna

Obowiązki, jakie spadają na posiadacza kas fiskalnych, nie obejmują jedynie czynności połączonych z ich zakupem i fiskalizacją. Wręcz przeciwnie, dotyczą one przede każdym późniejszego okresu, w którym stosujemy spośród konkretnej kasy fiskalnej. Co wobec tego, przylega do polskich obowiązków?

Do czego zmusza nas prawo podatkowe, w kierunku posiadania i użytkowania kas fiskalnych?

1. Paragony, paragony.

Pierwsza rzecz, to wydawanie paragonów. Słyszeliście że już o pracach nakłaniania klientów do korzystania paragonów od sprzedawców. Wcale takie imprezy? Paragon bowiem, jest symbolem, iż podatek należny Urzędowi Skarbowemu został uwzględniony w zestawieniach handlowca. Brak paragonu, może wiązać się z tym, że ów podatek nie został uwzględniony. Mamy zatem tu do robienia z lekarstwie na układ nieuczciwości podatkowej i konkurencyjnej.

2. Raport fiskalny dobowy.

Raport fiskalny dobowy, to nowy obowiązek, do jakiego narzucony jest przedsiębiorca. Otóż, po dokonaniu każdego dnia (ale także przed podjęciem handlu w dniu następnym) przedsiębiorca jest przymuszony do wykonania raportu. W nim, będzie dana wartość podatku, który przedsiębiorca ma uiścić istotnemu dla naszej siedziby Urzędowi Skarbowemu. Proste? Pamiętajmy, że raport tenże istnieje reklamowany w wypadku kontroli skarbowej.

3. Raport fiskalny miesięczny.

Także jak w wypadku raportu dobowego, koniecznie należy sporządzić analogiczny raport miesięczny. Chodzi oczywiście o to, by uwzględnić wartość całego podatku, jaki musimy zapłacić za czas całego miesiąca. Do kiedy ów raport mamy zrobić? Pod tym względem propozycja jest wystarczająco prosta. Raport fiskalny miesięczny, wymaga być przygotowany do poprzedniego dnia miesiąca którego on traktuje.

4. Książka kasy.

Korzystanie z dobrodziejstw kasy fiskalnej, miesza się także z obowiązkiem wprowadzania wpisów do prace kasy rejestrującej. Ważne jest, aby wspomniane wpisy jak a wszelka książka, były przestrzegane w tle znajdującym się w prostej bliskości kas fiskalnych. Oczywiście, wspomniane wpisy będą pytane podczas wykonywania audytu skarbowego, wykonywanego u przedsiębiorcy przez Urząd Skarbowy.

Podsumowanie:  Kasy fiskalne wiążą się z wieloma obowiązkami. Jednak wykonując je, mamy gwarancja, że realizujemy w duzi legalnie. Możemy wtedy z możliwością udowodnić podczas przeprowadzenia różnych kontroli skarbowych, prowadzonych przez Urząd Skarbowy.