Kolposkopia slask

W wielu zakładach produkcyjnych oraz magazynach może występować zagrożenie wybuchem. Zagrożenie takie pojawia się, gdy w środku spotykają się ciecze lub substancje stałe generujące gazy wybuchowe, lub jakie są potencjał wybuchowy jeśli zostaną nieodpowiednio wymieszane.

Atmosfera wybuchowa pojawia się zwykle wtedy, kiedy w miejscach jest zbyt wielka temperatura lub jeśli pojawia się tak zwany łuk elektryczny. Czasami także zagrożenie wybuchem pojawia się, kiedy w wnętrzu przybędzie do tworzenia iskry.

Specjalne fabryki i domy przemysłowe przeważnie są dobrze zabezpieczane przed wybuchami, jednak czasami brakuje pomyślunku w polach takich, jak na dowód stacje benzynowe, w jakich ryzyko wybuchowe często prowadzą ludzie, którzy się tam znajdują - nieprzeszkoleni, przypadkowi, odpadający papierosy na placu zagrożonym wybuchem. Szczególna ochrona przeciwwybuchowa powinna stać rozciągnięta nie tylko nad stacjami paliw, lecz więcej na lotniskach, w oczyszczalniach ścieków natomiast w tłach, gdzie szukają się młyny zbożowe. Niebezpieczeństwo wybuchowe jest więcej w stoczniach, o czym nie wszystek z nas wie.

Wyżej wymienione miejsca otoczone są ustawą, która nakazuje rozciągniecie szczególnej ochrony przeciwwybuchowej. Aby legalnie działać, właściciele a kobiety zarządzające takimi miejscami muszą wykazać się posiadaniem certyfikatów takich jak świadectwa badań typu WE i znacznie nowych.

Większość przepisów regulujących bezpieczeństwo przeciwwybuchowe (explosion protection) jest wydawanych przez Unię Europejską, przez co przepisy obecne są naturalnie implementowane do własnego dobra z czasu, kiedy należymy do Wspólnoty. Każdy właściciel sklepu objętego ryzykiem wybuchowym powinien dokładnie wykazać w raporcie specyfikę miejsca, a też pokazać możliwe scenariusze sytuacji, w jakich potrafi osiągnąć do wybuchu.