Pozar magazynu remix

Wiedza z obszaru gaszenia pożaru jest podstawowym źródłem bezpieczeństwa. Pożar to niepowtarzalny spośród najbardziej poważnych żywiołów, niemożliwych do zapamiętania, szybko rozprzestrzeniający się i niszczący wszystko co zobaczy na indywidualnej drodze. Każde wnętrze, w którym towarzyszą ludzie, powinno stanowić odpowiednio urządzone w urządzenia przeciwpożarowe, jakie będą stanowiły skuteczną stój w potyczce z nieprzewidywalnym żywiołem.

Dr Farin ManDr Farin Man Učinkovito zdravljenje s hujšanjem za moške

W parze z prawymi przyrządami, które wnoszą do opanowywania ognia i wzmacniania powierzchni przed jego rozprzestrzenianiem, powinna iść wiedza. Każdy, kto pragnie czuć się bezpiecznie w obliczu wybuchnięcia pożaru, powinien przejść odpowiednie szkolenie. Nie wszelki rodzaj ognia, gasi się bowiem przy pomocy tego tegoż produktu. Dla przykładu, palącego się oleju czy same instalacji elektrycznej, nie wolno gasić wodą, która jedynie podsyci płomień i stworzy, że pożar coraz bardziej weźmie na mierze. W zwalczaniu niektórych pożarów, bardzo pomocne wyraża się gaszenie parą. Steam fire extinguishing to metoda gaszenia parą, która wykazuje tak wysoką skuteczność, jednak jest pewne ograniczenia. Niski ciężar właściwy pary, praktycznie uniemożliwia jej użycia na otwartej przestrzeni, bowiem w takich warunkach, para nie osiągnie swoich gaśniczych właściwości. Gaszenie parą okaże się za to niezwykle surowe w pomieszczeniach zamkniętych, o małych rozmiarach. Dzięki wykorzystywaniu technologii liczącej na wykonaniu hamującym dopływu tlenu oraz szybkim zaniżaniu jego poziomu stężenia, para idealnie posłuży do gaszenia pożaru cieczy, gazów czy nawet instalacji elektrycznych. Główna zasada działania pary gaśniczej liczy na kompatybilności z temperaturą zapłonu palącej się substancji. Im szersza temperatura zapłonu palącego się materiału, tymże dużo funkcjonalna w bitwie z płomieniami wykaże się para.