Program komputerowy tema

Świetny pomysł na prawo nazwy to właśnie połowa sukcesu. Drugą połową jest trzymanie wszelkich spraw urzędowych, odpowiednia segregacja, porządkowanie tekstów w biurze tak, żebym w każdej chwili można je szybko znaleźć np. w sukcesu kontroli PIP również drugich urzędników. W kierunku ułatwienia zarządzania przedsiębiorstwem można użyć z zintegrowanych programów informatycznych. Do tych które zajmują się uznaniem wśród wielu użytkowników jest część programów Optima.

Zainteresowani mogą otrzymać ze perspektywy optima program demo i sprawdzić pod względem funkcjonalności, dokonać oceny interfejsu itd. Program można i zamówić na płycie CD, bądź wykupić licencję online. Wersja demonstracyjna przydatna jest przez 60 dni. Program dany jest dla środowiska Windows (System operacyjny Windows 7 (razem z opcją Starter), Windows Vista Service Pack 2;,Windows XP SP 3, Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 R2. Podczas instalacji należy odpowiednio skonfigurować system. Zalecaną minimalną rozdzielczością ekranu jest 1024x768. Do instalacji programu chciane są uprawnienia administratora systemu. Proces instalacji poprzedza potwierdzenie warunków gwarancji, licencji oraz drugich. Następnie instalator weryfikuje, czy komputer jest idealnie skonfigurowany na sprawy programu Comarch OPTIMA. W razie wystąpienia problemów uniemożliwiających przerywa proces instalacyjny. Następnym krokiem jest wybór aktywnych modułów. Użytkownik zaznacza moduły, na które stała wykupiona licencja. Na wybranych składnikach będzie bogata później dokonywać zmian w struktur programu: Program/ Użytkowe/ Operatorzy. Podstawowym czynnikiem niezbędnym do rzeczy programu Comarch OPTIMA jest baza danych. W przypadku, gdy Użytkownik posiada już zainstalowany i łatwy serwer jest jego strukturę pod potrzeby programu. Po ukończeniu budowy nie jest wymagane ponowne uruchamianie komputera.