Pyly szkodliwe dla zdrowia w gornictwie

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, szczególnie w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe stanowią największe ryzyko dla zdrowia siedzących w takim środowisku osób.

Flexa Plus NewFlexa Plus New. Liečivo pre choroby kĺbov

Ze względu na zarobek na wygląd zdrowia pyły liczymy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Podstawowym zajęciem w medium emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest wydajne zapobieganie przez stosowanie samej oraz społecznej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - gry z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające dzielimy na: odpylacze stare oraz mokre. Najczęściej używane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z warstwą filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to sam z najlżejszych odpylaczy o niewielkich kosztach budów. Wadą tego podejścia jest mała skuteczność odpylania, a przeważnie są przydatne w związaniu z nowymi odpylaczami. Dużo szybką efektywnością działania określają się odpylacze filtracyjne. Używane w sektorze ceramicznym i metalurgicznym są samą z najpiękniejszych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w charakteru zneutralizowania wydzielanego pyłu. Efektem ubocznym są ścieki powstające na wynik przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, jedyne rozwiązania pragną być wykorzystane dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą posiadać certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego uzależniony istnieje od gałęzi przemysłu także z pewnego zagrożenia.